POSTUP PRI REKLAMÁCII

 

Ak sa na tovare prejavia vady, máte právo ich reklamovať v záručnej dobe, ktorá je podľa zákona 2 roky od prevzatia. Reklamovať nemožno opotrebenie produktu spôsobené jeho obvyklým používaním a ani darčeky, ktoré dostanete zadarmo.

Čo treba robiť pri reklamácii

  1. Vyplňte reklamačný protokol, ktorý nájdete v spodnej časti tejto stránky.
  2.  Čo najpresnejšie a najvýstižnejšie popíšte vadu, aby mohla byť odstránená a protokol
    podpíšte.
  3. Priložte kópiu faktúry.
  4. Tovar musí byť čistý, v opačnom prípade nebude k reklamácii prevzatý.
  5. Reklamáciu uplatníte osobne, alebo ju pošlite na adresu predávajúceho.

 

Reklamovaný tovar môžete odoslať buď poštou alebo iným dopravcom. Zabalený tovar spolu
s vyplneným reklamačným protokolom a kópiou faktúry je potrebné zaslať na nasledovnú adresu:

VANER, s.r.o.
Sovietskej Armády 356/6
966 01 Hliník nad Hronom
Slovenská republika

   Pozor: Zákazník nesmie odoslať tovar na dobierku, v takom prípade nebude zásielka prijatá!   

Akonáhle nám príde reklamovaný tovar, budeme Vás kontaktovať e-mailom alebo telefonicky, aby sme sa dohodli na rýchlom vyriešení reklamácie. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Výsledok reklamácie Vám oznámime bezprostredne po ukončení reklamačného konania a tovar Vám odošleme spoločne s reklamačným protokolom. Pri uplatňovaní reklamácie platia ustanovenia obchodných podmienok, ktoré nájdete nižšie.

 

REKLAMAČNÝ FORMULÁR